Bijen

Soorten

In Vlaanderen komen naast de zeer gekende honingbij nog 30 soorten hommels en bijna 300 soorten solitaire bijen voor. De solitaire bijen zijn minder gekend.
De honingbij is afkomstig uit Afrika, maar werd snel overgebracht naar hier om ze te houden voor hun honing en bijenwas. Ze heeft de kleuren geel en bruin en is licht behaard. Ze zijn essentieel voor de bevruchting van veel planten en levensnoodzakelijk voor de landbouw. Ze leven in kolonies met een koningin (vruchtbaar vrouwtje), werksters (onvruchtbare vrouwtjes) en darren (mannetjes).

Honingbij

Honingbij – Foto: Yhoitink, CC-BY-SA-3.0-NL

In tegenstelling tot de honingbijen hebben hommels meer beharing waardoor ze beter tegen koude kunnen. Ook hommels leven in kolonies, de kolonies van hommels zijn meestal wel beperkt tot een honderdtal exemplaren die na één jaar uit elkaar gaan. De hommelkoningin overwintert zo alleen en trekt in het voorjaar uit op zoek naar nieuwe hommels om een kolonie te stichten. Ook hommels zijn belangrijke bestuivers voor de landbouw. Voorbeelden van hommels zijn de aardhommel, tuinhommel, grashommel…

De laatste minder bekende bijen. De solitaire bijen vormen een aparte groep waarvan ongeveer 300 soorten leven in Vlaanderen. Bij elke soort. maakt ieder vrouwtje een apart nest. Net als de honingbijen en de hommels zijn ze erg belangrijk voor de bestuiving van planten.
Voorbeelden van solitaire bijen zijn de metselbij, groefbij, maskerbij…

Nesten

Een nest van een bij heeft de vorm van een tros waar een zwerm bijen zal rondvliegen. De bijen hebben de kleuren bruin en grijs.

Bijennest

Bijennest – Foto: Orzolo, CC-BY-SA-3.0

Een hommelnestje is zeer onschuldig, laat de hommels een paar weken zitten en ze zullen verdwenen zijn. Ook hommels zijn niet gevaarlijk.
Solitaire bijen kunnen ook geen kwaad en bouwen geen opvallend grote nesten, ze zullen snel weer weg zijn en ze zijn zeker niet gevaarlijk.
Bestrijding
Als je te maken krijgt met een bijenzwerm heeft het geen nut om de brandweer of een professioneel verdelger te bellen. Bijen zijn namelijk een beschermde diersoort, je zal altijd doorverwezen worden naar een imker die de zwerm bij jou zal halen. Wees ook niet bang van het nest, een bijenzwerm is niet agressief. Ze kunnen steken maar sterven nadien.

De Verdelger beseft echter maar al te goed dat bijen vervelend kunnen zijn en werkt daarom samen met imker en heel Vlaanderen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u van uw tuin kan genieten zonder enige vorm van overlast en de bijen hun belangrijke taak van bestuiving elders kunnen verderzetten.

Heeft u last van bijen? Contacteer ons dan meteen en wij zorgen binnen de 24 uur voor een oplossing!