Ratten

Ratten bestrijden

Doordat ratten nachtdieren en mensenschuw zijn is de kans dat u een levende rat ziet vrij klein. Ratten laten echter wel veel aanwijzingen achter dat ze aanwezig zijn:

p

Holen

p

Nesten

p

Voedselverpakkingen die opengescheurd zijn

p

Knaagschade aan hout, plastic, aluminium, beton

p

Stank (ammoniakgeur)

p

Poot- en staartafdruken

p

Uitwerpselen

p

Krasgeluiden

In België komen voornamelijk de zwarte en de bruine rat voor. Beide dieren zijn zeer gevaarlijk voor de mens door de ziektes die zij met zich meebrengen zoals de pest, trichinose, de ziekte van Weil, het hantavirus, tuberculose, …

Doordat hun tanden constant groeien zijn de dieren genoodzaakt constant te knagen, hierdoor kunnen zij zeer grote materiële schade veroorzaken. Ratten eten op zich niet veel (15 à 30 gram per dag) maar brengen wel veel schade aan voedselvoorraden aan. Verder knagen ratten ook graag aan kabels waardoor zij kortsluitingen en zelf branden kunnen veroorzaken.

Ratten kunnen tot 56 jongen per jaar krijgen, spoedig het rattenprobleem aanpakken is dan ook noodzakelijk om geen rattenplaag te krijgen.

Contact

Plan een afspraak in
of bel ons meteen

Mail ons

info@deverdelger.be