Steenmarters

Steenmarters bestrijden

Steenmarter – foto van Stanislaw Szydlo

Symptomen dat er een steenmarter in huis zit:

p

Langgerekte typische uitwerpselen, heel vaak in hopen en in een hoek

p

Prooiresten zoals eierschalen en vogelresten

p

Bijtsporen in zacht materiaal zoals kabels en isolatie

p

Afdrukken van poten op de auto, het dak of het terras

p

Vettige zwarte strepen tegen de gevel tot aan de dakrand

Steenmarters zijn territoriale dieren die zich agressief opstellen tegen dieren van hetzelfde geslacht die zich op hun territorium begeven. Dit territorium bedraagt zelden meer dan twee tot drie vierkante kilometer.

Dit inheemse roofdier is ongeveer even groot als een huiskat en heeft een bruine vacht, met een grote witte vlek op keel en voorpoten. In België hebben steenmarters sinds eind de jaren ’90 hun leefgebied sterk uitgebreid. Daardoor worden ze alsmaar vaker in de buurt van mensen gesignaleerd. Dat is goed nieuws voor de natuur in Vlaanderen, maar ondanks hun bijzonder hoge aaibaarheidsfactor kunnen ze ook heel wat schade veroorzaken in je huis, tuin of auto.

De dieren zijn vooral ‘s nachts actief en verplaatsen zich graag langs houtkanten, bosjes, struikgewas, muren en heggen. In gebouwen verstoppen ze zich graag in kruipruimtes, zolders, valse plafonds, dakisolatie, rommelhoekjes, … Steenmarters wisselen geregeld van schuilplek maar wanneer ze jongen hebben verkiezen de diertjes één vaste plek die ruim, veilig, rustig en warm is.

Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Steenmarters durven ook weleens een kippenhok binnendringen en kunnen zich verschuilen in auto’s, waar ze in kabels en leidingen bijten. Touring meldde vorig jaar nog dat het aantal schadegevallen aan auto’s dat te wijten is aan steenmarters op vijf jaar tijd verdubbeld is.

De dieren eten zowel dierlijk als plantaardig voedsel. Naargelang het seizoen verandert hun menu dat vooral bestaat uit ratten, muizen, konijnen, vogels (en hun eieren), fruit, (keuken)afval zoals brood en kaas, rupsen, spinnen, regenwormen, …

De paarperiode van steemarters bevindt zich in juni en augustus, in maart of april van het jaar volgend op de paring worden de jongen geboren, meestal per twee of drie jongen tegelijk. Na twee maanden zijn de jongen sterk genoeg om de schuilplaats af en toe te verlaten onder begeleiding van de moeder en in augustus zullen de eerste jongen het nest verlaten om hun eigen territorium te gaan zoeken.

Vaak wordt verteld dat steemarters de motorkap van auto’s opzoeken omdat ze de warmte van de motor opzoeken maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit een mythe is. De schade aan auto’s door steenmarters gebeurt vooral in het voorjaar en in de zomer, de periode voor en na de paartijd. Dan zijn de dieren het meest territoriaal en beschermen ze hun territorium uitgebreider. Steenmarters verspreide hun geur via de geurklieren in hun voetzolen en hebben geleerd dat auto’s vaak een geur hebben van een andere marter. Net daarom gaat een de steenmarters naar auto’s, waarom ze precies bijten in de kabels hebben wetenschappers nog niet ontdekt al vermoedt men dat de vluchtige stoffen uit de kabels vergelijkbaar zijn met bepaalde feromonen van steenmarters.

Indien steenmarters schade hebben aangericht in uw woning kan u in aanmerking komen voor eens schadevergoeding van het Agentschap Natuur & Bos, meer informatie hierover vindt u hier terug.

Het wegvangen of doden van steenmarters is verboden, maar zou ook geen oplossing bieden. Anders dan muizen of ratten zijn steenmarters namelijk territoriale roofdieren. Dat betekent dat ze een eigen leefgebied hebben waarin maximaal een beperkt aantal dieren – één koppeltje en tijdelijk enkele jongen – voorkomen. Wie een steenmarter wegvangt, maakt een territorium vrij voor een ander exemplaar. Van zodra alle territoria bezet zijn, zal het aantal marters niet meer toenemen en komt er spontaan een evenwicht. De Verdelger kan u helpen met het verjagen van het dier en te voorkomen dat andere steenmarters nog bij u binnen geraken.

Neem dus meteen contact op om van uw steenmarterprobleem af te geraken!

Contact

Plan een afspraak in
of bel ons meteen

Mail ons

info@deverdelger.be