steenmarters

Steenmarters bestrijden

Waarom snel bellen ?

De steenmarter knaagt vaak de kabels onder de motorkap van de auto stuk maar als ze in de woning binnen geraken kunnen ze ook het isolatiemateriaal kapotknagen om hiervan een nestje te bouwen. Verder kunnen ze voor vrij veel lawaai zorgen, meestal zijn dit de speelse jongen die achter elkaar aanlopen.

Indien er een luid geschreeuw hoorbaar is dan is dit de moeder die haar jongen verjaagt omdat ze reeds volwassen zijn. De geurhinder die een steenmarter met zich meebrengt komt voornamelijk doordat hij zijn behoefte vaak op dezelfde vaste plaats doet, overigens is deze plaats voor de mensen meestal moeilijk of niet toegankelijk .

Marters slepen hun prooi meestal mee naar hun nest , als dat nest bij u binnen zit dan kunnen er dus kadavers achterblijven in uw woning, ook hier kun je een onaagename geur door krijgen of zelfs vliegen en maden die op het rottende dier afkomen.

Hoe gaan wij te werk ?

Marters zijn een bedreigde diersoort wat er dus voor zorgt dat ze niet mogen gedood worden. Wij zijn het enige bedrijf in Belgie die gecertifeceerd is om een marter te vangen om hem daarna dan vrij te laten bij een reservaat voor wilde dieren.

De kans dat het probleem daarmee opgelost is , is echter zeer klein omdat het nest naar alle waarschijnlijkheid gewoon zal overgenomen worden door een soortgenoot. Onze bestrijder komt daarom uw woning en omgeving controleren om te zien hoe wij uw gebouw het best kunnen weren tegen deze indringers zodat uw woning na onze interventie voor iedereen toegangkelijk is maar niet meer voor marters .

p

Bijtsporen in zacht materiaal zoals kabels en isolatie

p

Langgerekte typische uitwerpselen, heel vaak in hopen en in een hoek

p

Vettige zwarte strepen tegen de gevel tot aan de dakrand

p

Afdrukken van poten op de auto, het dak of het terras

p

Prooiresten zoals eierschalen en vogelresten

Contact

Plan een afspraak in
of bel ons meteen